درجه بندی کارت گرافیک ها

--- درجه بندی کارت گرافیک ها ---

مقایسه کارتهای گرافیک مخصوص laptop

مقایسه امتیاز کارتهای گرافیک در 3dmark 05

1.    NVIDIA GeForce GTX 280M SLI                    19268
2.    ATI Mobility Radeon HD 3870 X2                  19187
3.    NVIDIA GeForce GTX 280M                         18414
4.    ATI FirePro M7740                                     17192
5.    NVIDIA GeForce 8800M GTX SLI                  16942
6.    ATI Mobility Radeon HD 4870 X2                  16940
7.    NVIDIA GeForce 9800M GTX                        16638
8.    NVIDIA GeForce 9800M GTS                        16430
9.    NVIDIA GeForce 9800M GTX SLI                  16101
10.   NVIDIA Quadro FX 3700M                          15759
11.   ATI Mobility Radeon HD 4850                      15419
12.   NVIDIA GeForce 8800M GTX                       14952
13.   ATI Moability Radeon HD 4830                    14938
14.   NVIDIA GeForce 9800M GT                         14869
15.   NVIDIA GeForce GTX 260M                         14742
16.   ATI Mobility Radeon HD 4870                       14594
17.   NVIDIA GeForce GTX 260M SLI                    14510
18.   NVIDIA GeForce GTS 250M                         14388
19.   NVIDIA Quadro FX 2700M                           14224
20.   NVIDIA GeForce 8700M GT SLI                     14111
21.   NVIDIA Quadro FX 3600M                            13950
22.   NVIDIA GeForce GTS 160M                          13775
23.   NVIDIA GeForce 9800M GS                          13587
24.   NVIDIA GeForce 9700M GTS                         13125
25.   NVIDIA GeForce 8600M GT SLI                     12932
26.   ATI Mobility Radeon HD 3870                        12885
27.   ATI Mobility Radeon HD 4670                        12614
28.   ATI Mobility Radeon HD 4650                        12458
29.   NVIDIA GeForce 8800M GTS                          11777
30.   NVIDIA Quadro FX 1700M                             11550
31.   NVIDIA GeForce GT 240M                             11485
32.   NVIDIA GeForce 9700M GT                           11355
33.   NVIDIA Quadro FX 770M                              11161
34.   NVIDIA GeForce Go 7900 GTX SLI                 10585
35.   NVIDIA GeForce GT 130M                             10417
36.   NVIDIA GeForce GT 230M                             10397
37.   NVIDIA GeForce Go 7950 GTX SLI                  10256
38.   NVIDIA GeForce Go 7900 GS SLI                    9996
39.   NVIDIA GeForce Go 7800 GTX SLI                  9969
40.   NVIDIA Quadro FX 1600M                             9963
41.   NVIDIA GeForce Go 7950 GTX                       9700 
42.   NVIDIA GeForce 9600M GT                            9592
43.   NVIDIA GeForce GT 120M                              9472
44.   NVIDIA Quadro FX 3500M                              9295
45.   NVIDIA GeForce 9650M GS                             9212
46.   NVIDIA GeForce 8700M GT                             9102
47.   NVIDIA Quadro NVS 320M                              9075 
48.   NVIDIA GeForce GT 220M                               8875
49.   NVIDIA GeForce 9600M GS                             8844
50.   ATI Mobility Radeon HD 3850                          8816
51.   ATI Mobility Radeon HD 2600 XT                     8769
52.   ATI Mobility FireGL V5700                               8577
53.   NVIDIA Quadro FX 2500M                               8450
54.   NVIDIA GeForce Go 7900 GTX                         8436
55.   NVIDIA GeForce 9650M GT                              8387
56.   ATI Mobility Radeon HD 3670                           8176
57.   NVIDIA Quadro FX 570M                                  7790
58.   ATI Mobility Radeon HD 3650                            7543
59.   ATI Mobility Radeon X1800XT                           7300
60.   ATI Mobility Radeon X1900                               7117
61.   ATI Mobility Radeon HD 4570                            7062
62.   ATI Mobility Radeon HD 2700                            6729
63.   NVIDIA GeForce 9500M GS                               6669
64.   NVIDIA Quadro FX 1500M                                 6666
65.   NVIDIA GeForce Go 7800 GTX                           6600
66.   ATI Mobility Radeon X800XT                              6310
67.   ATI Mobility Radeon HD 4530                             6217
68.   NVIDIA GeForce 8600M GT                                6175
69.   ATI Mobility Radeon HD 2600                             5997
70.   NVIDIA GeForce Go 7900 GS                              5937
71.   NVIDIA GeForce 9500M G                                  5766
72.   ATI Mobility Radeon X1800                                5600
73.   NVIDIA GeForce Go 6800 Ultra                           5000
74.   ATI Mobility Radeon HD 4330                             4969
75.   NVIDIA GeForce Go 7600 GT                              4909
76.   ATI Mobility Radeon HD 3470 Hybrid X2               4527
77.   NVIDIA GeForce 8600M GS                                 4397  
78.   NVIDIA GeForce G 105M                                     4321   
79.   ATI Mobility Radeon X1700                                 4296 
80.   NVIDIA GeForce Go 7700                                    4239 
81.   ATI Mobility Radeon X2500                                 4202 
82.   NVIDIA GeForce Go 6800                                    4100 
83.   NVIDIA GeForce 9400M GeForceBoost                  4075  
84.   ATI Mobility Radeon X800                                   4000 
85.   ATI Mobility Radeon HD 3450                              3922 
86.   ATI Mobility FireGL V5250                                   3896 
87.   ATI Mobility Radeon HD 3470                               3854 
88.   NVIDIA GeForce Go 7800                                     3800 
89.   ATI Mobility Radeon X1600                                  3708  
90.   ATI Mobility FireGL V5200                                    3629 
91.   NVIDIA GeForce 8400M GT                                   3587 
92.   NVIDIA Quadro NVS 160M                                    3587
93.   NVIDIA GeForce 9200M GS                                   3495 
94.   NVIDIA GeForce 9300M GS                                   3435 
95.   NVIDIA Quadro FX 360M                                      3372
96.   NVIDIA Quadro FX 370M                                      3290
97.   NVIDIA Quadro NVS 150M                                    3265
98.   NVIDIA GeForce 9400M (G)                                   3263
99.   NVIDIA GeForce 9300M G                                     3252
100. NVIDIA GeForce Go 7600                                      3241 
101. ATI Mobility Radeon HD 3430                                3207
102. ATI Mobility Radeon HD 2400 XT                           3091
103. NVIDIA Quadro NVS 140M                                     2943 
104. ATI Mobility Radeon HD 2400                                 2872
105. ATI Mobility Radeon 9800                                       2800
106. NVIDIA GeForce Go 6600                                        2800
107.  NVIDIA GeForce G 102M                                        2723
108.  NVIDIA GeForce 8400M GS                                    2671
109.   ATI Radeon HD 3200                                            2634
110.   NVIDIA Quadro FX Go 1400                                   2517 
111.   ATI Mobility FireGL V5000                                     2400
112.   ATI Mobility Radeon X700                                     2381
113.   ATI Mobility Radeon X1400                                   2284
114.   ATI Mobility Radeon X1350                                   2132
115.    NVIDIA Quadro FX 350M                                     1954
116.    ATI Mobility Radeon HD 2300                               1902
117.    NVIDIA Quadro NVS 120M                                   1900
118.    NVIDIA Quadro NVS 135M                                   1900
119.    ATI Mobility Radeon X600                                    1800
120.    ATI Mobility Radeon X2300                                  1773
121.    ATI Mobility Radeon X1450                                  1760
122.    NVIDIA GeForce 8200M G                                    1722
123.   NVIDIA GeForce Go 7400                                      1693 
124.   NVIDIA GeForce 8400M G                                      1684
125.   NVIDIA Quadro NVS 110M                                     1500
126.   NVIDIA GeForce Go 7200                                      1450
127.   NVIDIA GeForce Go 7300                                      1448
128.   ATI Mobility Radeon X1300                                   1333
129.   ATI Mobility FireGL V3200                                     1250
130.   Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD   1249
131.    ATI Mobility Radeon 9700                                    1200
132.    ATI Radeon Xpress X1250                                   1089
133.    ATI Radeon Xpress X1270                                   1018
134.    ATI Mobility Radeon X300                                    994 
135.    ATI Radeon Xpress 1250                                     988
136.    Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M      915
137.    NVIDIA GeForce Go 6400                                     900
138.    NVIDIA GeForce Go 6200                                     900
139.    ATI Radeon Xpress X1200                                   839
140.    Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100      805
141.    NVIDIA GeForce 7000M                                        679
142.    NVIDIA GeForce Go 6100                                      655 
143.    ATI Radeon Xpress 1150                                      633
144.     NVIDIA GeForce Go 6150                                     631
145.    ATI Radeon Xpress 200M                                     587
146.    ATI Mobility FireGL V3100                                    580
147.     ATI Mobility FireGL T2e                                       580
148.     NVIDIA GeForce FX Go 5700                                500
149.     Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950          414
150.     ATI Radeon Xpress 1100                                     367
151.     SIS Mirage 3 671MX                                           333
152.     SIS Mirage 3+ 672MX                                          315
153.     VIA Chrome9 HC                                                 277
154.     Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 900          234
155.      Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 500         137

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۸۸ساعت 22:21  توسط م.ر  |